Europeiska kommissionen föreslår att man skapar en EU Digital COVID-Certificate (EUDCC), tidigare kallat Digital Green Certificate, för att underlätta säker fri rörlighet inom EU under covid-19-pandemin. De EU Digital Covid-certifikat kommer att vara ett bevis på att en person har vaccinerats mot covid-19, fått ett negativt testresultat eller återhämtat sig från covid-19.

Hur fungerar det?

Det kommer att finnas tillgängligt, gratis, i digitalt eller pappersformat. Den kommer att innehålla en QR-kod för att säkerställa säkerheten och äktheten för certifikatet.

I mars presenterade chefen för EU-kommissionens vaccingrupp Thierry Breton det första europeiska "hälsopasset"

De EU DIGITALT COVID-CERTIFIKAT kommer att omfatta tre typer av certifikat –vaccinationsintyg, testintyg (NAAT/RT-PCR-test eller ett snabbt antigentest) och intyg för personer som har tillfrisknat från covid-19.

Kommissionen kommer att bygga en gateway och stödja medlemsstaterna att utveckla programvara som myndigheter kan använda för att verifiera alla certifikatsignaturer i hela EU. Inga personuppgifter om certifikatinnehavarna passerar genom gatewayen eller bevaras av den verifierande medlemsstaten.

För vem?

Alla människor – vaccinerade och icke-vaccinerade – bör dra nytta av ett digitalt EU-covid-certifikat när du reser i EU. För att förhindra diskriminering av individer som inte är vaccinerade, föreslår kommissionen att inte bara skapa ett interoperabelt vaccinationsintyg, utan även covid-19-testintyg och intyg för personer som har tillfrisknat från covid-19.

När kan jag få en?

Förhoppningsvis i juni.Förordningen träder i kraft den 1 juli och kommer att ha en infasningsperiod på sex veckor för alla medlemsländer som behöver mer tid.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa dock i torsdags att systemet skulle vara klart på EU-nivå "inom de närmaste dagarna", vilket innebär att medlemsländerna inom kort kommer att kunna påbörja sina inhemska utbyggnader.

Vilka vacciner är kända?

Alla covid-19-vacciner godkända av Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att erkännas av EUDCC. Dessa inkluderar jabs som utvecklats av Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca och Johnson & Johnson.

Medlemsstaterna kommer också att vara fria att själva bestämma om de vill acceptera andra vacciner.

Endast väsentlig information och säkra personuppgifter

Certifikaten kommer att innehålla en begränsad uppsättning information såsom namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant information om vaccin/test/återhämtning och en unik identifierare för certifikatet. Dessa data kan endast kontrolleras för att bekräfta och verifiera certifikatens äkthet och giltighet.

EU:s digitala COVID-certifikatsystem är en tillfällig åtgärd. Det kommer att avbrytas när Världshälsoorganisationen (WHO) tillkännager slutet på den internationella hälsokrisen med covid-19.

Den senaste informationen om koronavirusåtgärder samt reserestriktioner finns på Öppna EU-plattformen igen.

Få uppdaterad COVID-19-reseguide i CheckMyTrip

Nu inne CheckMyTrip, du kan kontrollera covid-19-resebegränsningarna för ditt ursprung och din destination som en del av din resplan eller direkt i appen, om du inte har en resa planerad ännu.

Källor: Europeiska unionens officiella webbsida, Euronews.com

Lämna ett svar