Sekretesspolicy

Datakontrollant

AMADEUS IT GROUP, SA (”Amadeus”, ”vi” eller ”oss”) kommer att vara personuppgiftsansvarig för databehandlingsaktiviteter relaterade till denna applikation (”appen”).

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Amadeus kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i syfte att göra appen tillgänglig för dig, samt för all behandling av personuppgifter som utförs baserat på Villkor, specifika formulär som görs tillgängliga för dig och/eller sändning av kommersiell kommunikation samt i syfte att förbättra appen och våra tjänster (i tillämpliga fall).

Rättsliga grunder för behandling

De juridiska grunderna för att vi kommer att behandla dina personuppgifter är:

(i) fullgörandet av ett kontrakt med dig, som regleras av Villkor, genom specifika formulär som används när du samlar in dina uppgifter;

(ii) ditt samtycke när du ger oss feedback, när du bokar tredjepartstjänster via appen och när du prenumererar på vår kommersiella kommunikation (om tillämpligt) och/eller;

(iii) Amadeus berättigade intresse för forskning, analytiska och statistiska förbättringar och för att skicka dig kommersiell kommunikation när du är en registrerad användare av appen.

Information Amadeus samlar in från dig

- IP-adress
– Information som samlas in via cookies (i tillämpliga fall)
– Om delas av dig: (i) namn och efternamn; (ii) e-postadress; (iii) kön; (iv) Födelsedatum. (v) adress och land. (vi) telefonnummer; och/eller (vii) resplan och reseinformation.
– Annan information som du kan dela med oss ​​baserat på specifika formulär.

Mottagare av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med Amadeus dotterbolag, som, på grund av arten av de tjänster Amadeus tillhandahåller som en global leverantör av reseteknik, kan vara på vilken plats som helst i världen. Vi kan också komma att avslöja din information till tredje parter, affärspartners, leverantörer, underleverantörer och tjänsteleverantörer för att fullgöra alla avtal som vi ingår med dem. Vid behov eller enligt lag kan vi lämna ut dina personuppgifter till offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland.

Internationella överföringar av data

Amadeus kan dela dina personuppgifter med sina dotterbolag och tredjepartsleverantörer, vilket kan innebära att personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När personuppgifter överförs till ett tredjeland kommer de att fortsätta att få adekvat skydd genom avtal eller andra arrangemang som införts med Amadeus dotterbolag och tredjepartsleverantörer.

Lagringsperiod

Amadeus behåller personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål de samlades in för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga krav. Specifika lagringsperioder är kopplade till varje oberoende bearbetningsaktivitet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera, radera, invända mot och/eller begränsa behandlingen av personuppgifter och rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (spanska dataskyddsmyndigheten).

Du kan utöva dina rättigheter genom att fylla i detta formulär, via e-post: privacy.checkmytrip@amadeus.com eller genom att skicka din förfrågan till vårt registrerade kontor på Calle Salvador de Madariaga, 1, 28027 Madrid (Spanien).

Ytterligare information

Mer information om sekretess och dataskydd finns nedan.

Senast uppdaterad: Januari 2023

Datakontrollant

Denna app drivs av AMADEUS IT GROUP, S.A. med säte på Calle Salvador de Madariaga, 1, 28027 Madrid (Spanien).

Amadeus kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i syfte att göra appen tillgänglig för dig, för all behandling av personuppgifter som utförs baserat på Villkor, specifika formulär som görs tillgängliga för dig och/eller sändning av kommersiell kommunikation samt i syfte att förbättra appen (i tillämpliga fall).

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Denna sekretesspolicy ("Meddelande") är tillämplig på all information som samlas in av Amadeus från dig i syfte att göra appen och dess funktioner tillgängliga för dig, såväl som all behandling av personuppgifter som utförs av Amadeus för att ge dig resplaner och assistanstjänster ("CMT-tjänster"). Detta meddelande behandlar inte insamling, användning eller avslöjande av information på något annat sätt än appen. Detta meddelande gäller inte för de personuppgifter som Amadeus kan komma att behandla om dig som resenär. Om du är intresserad av att lära dig mer om dessa andra processer, följ gärna den här länken.

Detta meddelande är också oberoende av integritetsmeddelanden som leverantörer som erbjuder tjänster från tredje part som föreslås eller görs tillgängliga via CMT-tjänster kan ge dig, som oberoende kontrollanter, i samband med din användning av CMT-tjänster. Om du bestämmer dig för att boka eller köpa tjänster från tredje part som föreslås eller görs tillgängliga via CMT-tjänster, kommer alla personuppgifter som du tillhandahåller att omfattas av dessa tredje parts sekretesspolicyer. Vi rekommenderar starkt att du läser sådana sekretesspolicyer innan du lämnar dina personuppgifter. 

Vi utvecklar våra tjänster med målet att använda minsta möjliga mängd personuppgifter. Vi kommer att samla in och behandla personuppgifter om dig i olika skeden av din CheckMyTrip-resa för att kunna förse dig med CMT-tjänsterna. Vi kommer alltid att meddela dig varför vi behöver denna information och om den är obligatorisk eller inte. 

Personlig information som du delar med oss ​​och som vi samlar in om dig under din navigering genom appen kommer att användas, överföras och avslöjas (om tillämpligt) ("behandlas") i enlighet med lokal lagstiftning, för de syften som beskrivs nedan:

Skapa ditt CMT-konto

Kategorier av data som behandlas

Här kommer lite data som behandlas Identifieringsuppgifter, t.ex. i) namn, ii) efternamn och iii) e-postadress

Uppgifter om datainsamling

CMT-konton kan skapas direkt i registreringsavsnittet i CMT-programmet.

Ytterligare detaljer

För att ta emot CMT-tjänsterna måste du skapa ett konto i appen Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som krävs för att skapa ditt CMT-konto och för att förse dig med CMT-tjänsterna.

Rättslig grund för behandlingen

Utförande av ett kontrakt

Tillhandahållande av CMT-tjänster

Kategorier av data som behandlas

Identifieringsuppgifter och information om resplan, t.ex. i) namn, ii) adress, iii) kön, iv) födelsedatum, v) e-postadress, vi) telefonnummer, vii) resmål, viii) resescheman. och (ix) resepreferenser (sittplats, måltidspreferenser osv.).

All ytterligare information som du kan ge oss via chatboten.

Uppgifter om datainsamling

Personuppgifter kan samlas in genom användning av CMT-tjänsterna. 

Dina personuppgifter kan antingen tillhandahållas direkt av dig eller hämtas från ditt passagerarregister (PNR).

Ytterligare detaljer

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka dig relevant information och förslag på tjänster i samband med din resa genom chatbot (flygstatus, incheckningspåminnelse, flygändringar, bokningstjänster, förresetjänster etc.) förslag på tjänster).

Rättslig grund för behandlingen

Utförande av ett kontrakt

Tillhandahållande av helpdesk och supporttjänster relaterade till CMT-tjänsterna

Kategorier av data som behandlas

Identifieringsuppgifter, såsom i) namn, ii) adress, iii) e-postadress, iv) telefonnummer, v) korrespondens, (vi) all annan information som behövs för att lösa ditt problem och svara på eventuella frågor som tas upp med oss, och (vii) ditt användarnamn, kommentarer, frågor eller feedback.

Uppgifter om datainsamling

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du kontaktar oss via e-post enligt beskrivningen i avsnittet "Kontakta oss" i detta meddelande och/eller om du kontaktar oss eller vi kontaktar dig via våra sociala medier.

Ytterligare detaljer

Vi kommer att använda din e-postadress för att verifiera din identitet, inklusive andra relevanta personuppgifter genom att kontakta dig med nödvändig information om CMT-tjänsterna och e-postuppdateringar på grundval av ett avtal som du är part i.

Rättslig grund för behandlingen

Utförande av ett kontrakt

Utför analyser och forskning för att förbättra CMT Services

Kategorier av data som behandlas

Identifieringsuppgifter: (i) Namn. (ii) adress; (iii) e-post och; (iv) ytterligare kontaktinformation.
Reseinformation tillhandahålls via chatboten

Uppgifter om datainsamling

Personuppgifter kommer att samlas in genom din användning av CMT-tjänsterna inklusive, men inte begränsat till, genom användning av spårningsteknik.

Ytterligare detaljer

Vi kommer att anonymisera och/eller aggregera personuppgifter som samlas in via CMT-tjänsterna och använda dem för forskning, analytiska och statistiska ändamål, för att identifiera preferenser, intressen och trender, och andra aktiviteter inom rese- och/eller besöksnäringen, förbättra våra produkter och identifiera produkter, lösningar och tjänster som kan vara av ditt intresse.

Rättslig grund för behandlingen

Berättigat intresse

Observera att när Amadeus förlitar sig på berättigat intresse som rättslig grund för behandling av dina personuppgifter har vi övervägt din integritet och genomfört ett balanseringstest för att verifiera att dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter våra.

Tillhandahållande av kommunikation relaterad till ändringar och uppdateringar i CMT-tjänsterna.

Kategorier av data som behandlas

Identifieringsuppgifter, såsom i) namn, ii) adress, iii) e-post och iv) ytterligare kontaktinformation.

Uppgifter om datainsamling

Personuppgifter som samlas in för tillhandahållandet av CMT-tjänsterna kommer att användas för att förse dig med dessa meddelanden relaterade till tjänsterna

Ytterligare detaljer

Vi kommer att skicka dig information om appen och/eller CMT-tjänsterna, till exempel ändringar i våra villkor, policyer, meddelanden och/eller annan administrativ information.

Rättslig grund för behandlingen

Utförande av ett kontrakt.

Få feedback

Kategorier av data som behandlas

Information som samlas in genom enkäter och andra formulär som görs tillgängliga för dig.

Uppgifter om datainsamling

Personuppgifter kan samlas in för att få din feedback och svara på frågor som du har ställt (t.ex. genom enkäter, formulär eller via e-post när du kontaktar oss).

Ytterligare detaljer

Personuppgifter som samlas in genom undersökningar, formulär och/eller via e-post kommer att anonymiseras och/eller aggregeras för forskningsändamål, analytiska och statistiska syften, för att identifiera preferenser, intressen och trender och andra aktiviteter inom rese- och/eller besöksnäringen, förbättra våra produkter och identifiera produkter, lösningar och tjänster som kan vara av ditt intresse.

Rättslig grund för behandlingen

Samtycke

Kommersiell kommunikation (marknadsföring)

Kategorier av data som behandlas

Identifieringsuppgifter som görs tillgängliga när du registrerar dig för att använda CMT-tjänsterna enligt villkoren

Identifieringsuppgifter som (i) namn, (ii) adress, (iii) e-post och (iv) ytterligare kontaktinformation som kan krävas vid användning av prenumerationsformuläret

Uppgifter om datainsamling

Personuppgifter kan samlas in via registreringsformuläret för CMT-tjänsterna eller via abonnemangsformuläret för att ta emot kommersiell kommunikation från Amadeus (t.ex. nyhetsbrev).

Detaljer om syftet

Vi kommer att uppfylla förfrågningar från dig genom specifika formulär för att skicka dig kommersiell kommunikation som prenumerationer och nyhetsbrev.

Rättslig grund

Om du är användare av CMT-tjänsterna förlitar vi oss på vårt berättigade intresse för denna behandlingsaktivitet*.

Om du aktivt prenumererar på kommersiella meddelanden och/eller nyhetsbrev från Amadeus förlitar vi oss på ditt samtycke.

Observera: Observera att när Amadeus förlitar sig på berättigat intresse som rättslig grund för behandling av dina personuppgifter har vi övervägt din integritet och genomfört ett balanstest för att verifiera att dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter våra.

Underlätta bokning av tredjepartstjänster som föreslås via CMT-tjänster

Kategorier av data som behandlas

Identifieringsdata och trippinformation

Hur data samlas in

Personuppgifter samlas in genom din användning av CMT-tjänsterna.

Detaljer om syftet

Vi kommer att dela dina personuppgifter med tredje part som erbjuder tjänster för att underlätta bokningen av sådana tjänster. Om du slutför bokningen med sådana tredjepartsleverantörer kommer de att behandla dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvariga i enlighet med sina egna sekretessregler och rutiner.

Rättslig grund

Samtycke

Rättslig grund för behandlingen

Som beskrivs ovan behandlar vi dina personuppgifter baserat på:

– Fullgörande av ett avtal på grundval av de villkor och/eller särskilda formulär som används vid insamling av dina personuppgifter för följande ändamål:

o skapande av CMT-konto.
o Tillhandahållande av CMT-tjänster.
o Tillhandahållande av helpdesk och supporttjänster relaterade till CMT-tjänsterna.
o Tillhandahållande av kommunikation relaterad till ändringar och uppdateringar i CMT-tjänsterna.

– Ditt samtycke för följande ändamål:

o Om du inte är en användare av CMT-tjänsterna, för att skicka dig kommersiell kommunikation relaterad till Amadeus produkt och/eller tjänster (om du ber oss att göra det).
o För att få din feedback.
o Underlätta bokningen av tredjepartstjänster som föreslås via CMT-tjänsterna.

– Amadeus berättigade intresse för följande ändamål:

o Forsknings-, analytiska och statistiska aktiviteter i syfte att förbättra appen och CMT-tjänsterna.
o Om du är en registrerad användare av CMT-tjänsterna, för att skicka dig kommersiell kommunikation relaterad till Amadeus produkt och/eller tjänster.

Information Amadeus samlar in från dig

Detta meddelande omfattar all personlig information som vi kan samla in under din användning av appen och/eller CMT-tjänsterna:
- Namn och efternamn
- E-postadress
– Adress och land
- Telefonnummer
- Födelsedatum
– Kön
– Resplan och resedetaljer
- IP-adress.
– Information som Amadeus kan få genom användning av cookies: Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda ”cookies” och liknande teknik i appen Vi kan använda cookies och annan teknik för att bättre kunna ge dig mer skräddarsydd information och underlätta din löpande tillgång till och användning av appen och CMT-tjänsterna. För detaljerad information om de cookies vi kan använda och de ändamål för vilka vi kan använda dem, se vår cookiepolicy. 

Vi kan behandla ytterligare personuppgifter som du delar med oss genom specifika formulär, ytterligare sekretess- och dataskyddsupplysningar kommer att åtfölja alla sådana formulär som är tillämpliga. 

Om du har för avsikt att ge oss personuppgifter från en tredje part är det ditt ansvar att inhämta samtycke från den tredje parten innan du skickar personuppgifterna till oss. 

Du är ansvarig för innehållet i den information du lämnar till oss och du måste se till att den är laglig, sanningsenlig, korrekt och inte vilseledande på något sätt och inte bryter mot någon tredje parts rättigheter eller på annat sätt inte lagligt kan agera av sådan tredje part.

Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela personuppgifter med Amadeus dotterbolag, som på grund av den typ av tjänster som Amadeus tillhandahåller som en global leverantör av reseteknik kan finnas på vilken plats som helst i världen. Dessa dotterbolag till Amadeus kan behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta meddelande. En länk till den fullständiga listan över Amadeus dotterbolag och deras platser finns här. 

Dessutom kan vi också lämna ut din information till:
• Tredje part, affärspartners, leverantörer, underleverantörer och tjänsteleverantörer för utförandet av alla kontrakt vi ingår med dem;
• Analytics och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår App och CMT-tjänsterna;
• Affiliates eller andra tredje parter i händelse av en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive utan begränsning i samband med någon konkurs eller liknande förfaranden); och
• Vid behov: (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför ditt hemland; (b) att följa rättsliga processer; (c) att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland; (d) för att upprätthålla våra villkor; (e) för att skydda vår verksamhet eller någon av våra dotterbolags verksamhet; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet, egendom och/eller våra dotterbolags, dig eller andras; och (g) att tillåta oss att vidta tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan lida.

Om du påbörjar en bokning som behandlas för tjänster från tredje part som gjorts tillgängliga eller föreslagits genom CMT-tjänster, kan vi också komma att behandla dina personuppgifter (namn, efternamn, e-postadress, resplan och reseinformation) för att i förväg fylla i viss obligatorisk information som begärs av en sådan tredjepartsleverantör för att underlätta din bokningsprocess. Denna personliga information kommer att användas av tredjepartsleverantören efter behov för din bokningsprocess och kommer att behandlas i enlighet med tredje parts tillämpliga sekretessvillkor.

Där sådana avslöjande sker kräver Amadeus att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter och för att personuppgifter ska behandlas lagligt.

Amadeus tillåter endast affiliates och tredjepartstjänsteleverantörer att använda personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med Amadeus instruktioner. All delning av personuppgifter med hjälp av tredje parts plattformar skulle styras av villkoren för den tredjepartsplattform som används.

Säkerhet och integritet för personuppgifter

Amadeus har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust eller olaglig behandling. När personuppgifter behandlas på uppdrag av Amadeus är åtkomsten begränsad till de som behöver åtkomst på grund av affärsbehov. Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med instruktioner från Amadeus och de som har tillgång är föremål för tystnadsplikt.
Amadeus har rutiner för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsintrång och kommer att meddela individer och tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett intrång där de är juridiskt skyldiga att göra det.

Internationell överföring av personuppgifter

När Amadeus delar dina personuppgifter med sina dotterbolag och tredjepartstjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Amadeus, kan detta innebära överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”). När personuppgifter överförs till ett tredjeland kommer de att fortsätta att erhålla adekvat skydd genom avtal eller andra arrangemang som inrättats med Amadeus dotterbolag och tredje parts tjänsteleverantörer. För dessa överföringar kommer minst en av följande lämpliga skyddsåtgärder att implementeras: 

• Personuppgifter kommer att överföras till länder som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen;
• Standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen som tillsammans med kompletterande åtgärder säkerställer att personuppgifter som överförs kommer att behålla samma skydd som de har inom EES; eller
• Alla andra lagliga överföringsmekanismer som förutses i tillämpliga lagar och/eller som godkänts av Europeiska kommissionen eller relevant dataskyddsmyndighet.

Ytterligare information om lämpliga skyddsåtgärder som används vid överföring av personuppgifter utanför EES kan begäras via kontaktuppgifterna nedan i avsnittet juridiska rättigheter. När du begär denna information, hänvisa till överföring av personuppgifter utanför EES.

Lagringsperiod

Amadeus behåller personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som de samlades in för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella lagkrav.
Observera att på alla formulär där du ger oss dina uppgifter kan vi ange den tidsperiod som vi avser att behålla uppgifterna enligt de specifika förslag som definieras i formuläret.

Säkerhet och integritet för personlig information

Vi använder rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personlig information under vår kontroll. Tyvärr kan ingen dataöverföring över Internet eller datalagringssystem garanteras vara 100 % säker. Vänligen skicka inte känslig information till oss via e-post. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss ​​inte längre är säker (till exempel om du känner att säkerheten för något konto du kan ha hos oss har äventyrats), måste du omedelbart meddela oss om problemet genom att kontakta oss i i enlighet med kontaktdelen av denna app. Observera att e-postkommunikation inte nödvändigtvis är säker; därför bör du inte inkludera hälso- eller ekonomisk information i din e-postkorrespondens med oss.

När personuppgifter behandlas på uppdrag av Amadeus är åtkomsten begränsad till de som har ett affärsbehov att veta. Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med instruktioner från Amadeus och de som har tillgång är föremål för tystnadsplikt.
Amadeus har rutiner på plats för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsintrång och kommer att meddela individer och tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett intrång där de är juridiskt skyldiga att göra det.

Tredje parts webbplatser och skicka meddelanden via appen

Detta meddelande tar inte upp, och Amadeus är inte ansvarigt för, integritet, information eller annan praxis från tredje part, inklusive utan begränsning någon tredje part som driver någon webbplats till vilken den här appen innehåller en länk; eller någon tredjepartsplattform som en social medieplattform där Amadeus kan dela personlig information på din begäran. Om personlig information delas på detta sätt kommer användningen av personuppgifterna att styras av villkoren för den tredje parts plattform som du har begärt att personlig information ska delas med. Inkluderingen av en länk i denna app innebär inte att vi godkänner den länkade webbplatsen.

Dina rättigheter

Du kan utöva din rätt till åtkomst, radering, att göra invändningar, mot rättelse, dataportabilitet och/eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter genom att fylla i detta formulär, skicka en förfrågan via e-post: privacy.checkmytrip@amadeus.com eller genom att skicka din förfrågan till vårt registrerade kontor på Calle Salvador de Madariaga, 1, 28027 Madrid (Spanien). 

Även om Amadeus avser att noggrant ta itu med varje begäran och/eller anspråk från dig, samt noggrant behandla dina personuppgifter, har du rätt att lämna in alla anspråk eller klagomål till relevanta dataskyddsmyndigheter.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående detta meddelande, vänligen kontakta oss på privacy.checkmytrip@amadeus.com. För alla andra frågor, speciellt funktionalitetsfrågor eller frågor om kontoåtkomst, vänligen kontakta oss via e-post på feedback@checkmytrip.com.

© 2022 Amadeus IT Group SA