Villkor

Introduktion

Dessa Amadeus CheckMyTrip-villkor (“Villkor och villkor”) beskriver de villkor under vilka en användare (“Användare” eller “Du”) kan använda och komma åt, CheckMyTrip-mobilapplikationen (“CMT-applikationen”) och relevanta tjänster (tillsammans ” CheckMyTrip” eller “CMT”) tillhandahålls av Amadeus IT Group SA, ett företag med huvudkontor på Calle Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Spanien ("Amadeus", "vi" eller "oss") och syftar till att ge dig all reseinformation och digitala assistanstjänster du behöver på ett ställe.

Genom att komma åt och använda CheckMyTrip samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och alla andra villkor som ingår häri genom referens, t.ex. Sekretesspolicy för CheckMyTrip. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte komma åt och använda CheckMyTrip. Vi rekommenderar att du läser dessa villkor noggrant för att förstå dina och Amadeus rättigheter och skyldigheter gällande CheckMyTrip.

När du får tillgång till eller köper tjänster som tillhandahålls av tredje part i samband med CheckMyTrip kommer du att omfattas av dessa tredje parts villkor.

Åtkomst och användning av CheckMyTrip

A. Åldersgräns

CheckMyTrip är endast tillgängligt för fysiska personer över laglig majoritetsålder i deras land och som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Om du inte är myndig bör du inte använda CheckMyTrip.

B. Serviceöversikt

CMT Application är en digital reseassistent designad för att tillhandahålla flyginformation, varningar och resetjänster för att ta dig smidigt från dörr till dörr ("CMT Services"). CMT-tjänster gör det möjligt för dig att i) hantera dina resor, ii) ta emot omedelbara resemeddelanden (d.v.s. förseningar, avbokningar och terminaländringar) och relevant reseinformation (t.ex. resekrav, väderprognos) iii) boka extra resetjänster som erbjuds av tredjepartsleverantörer (dvs transfer, parkering, tillgång till lounge) var du än är i världen.

All information som görs tillgänglig för dig genom användningen av CheckMyTrip kommer att kallas CMT-innehåll.

C. CMT-konto

För att komma åt och använda CMT måste du registrera dig och skapa ett konto ("CMT-konto") på CMT-applikationen. När du skapar ditt CMT-konto ska du tillhandahålla korrekt och fullständig information om dig själv och uppdatera din information vid behov för att hålla den korrekt och fullständig. Den personliga information som samlas in under registreringsprocessen kommer att vara föremål för CMT sekretesspolicy.

D. Användning av CheckMyTrip-tjänster

Efter din registrering kommer du att bli ombedd via chatboten i CMT-applikationen att lägga till dina kommande resor för att kunna använda CMT-tjänster. Du kan lägga till resor: i) genom att ange ditt bokningsreferensnummer för att importera en resa som har bokats hos en kund hos Amadeus Global Distribution System; ii) genom att vidarebefordra din bokningsbekräftelse via e-post till trips@checkmytrip.com; eller iii) genom att manuellt ange ditt flygnummer och/eller reseinformation

Efter att du har importerat din resa kommer vi att skicka dig, via chatboten som finns i CMT-applikationen, relevant och kontextualiserad information och förslag på tjänster i samband med din resa. Observera att informationen och förslagen på tjänster vi skickar till dig kan komma från våra tredjepartsleverantörer – därför rekommenderar vi att du dubbelkollar all information som tas emot via CheckMyTrip med ditt relevanta flygbolag eller flygplats. Du har möjlighet att avaktivera push-meddelandet i dina profilparametrar.

E. Immateriella rättigheter och begränsningar för användning

Eventuella immateriella rättigheter förknippade med CheckMyTrip förblir Amadeus, dess dotterbolag eller licensgivare (i förekommande fall) ensam egendom och ingenting i dessa villkor avser att överföra några immateriella rättigheter till, eller att överlåta några immateriella rättigheter till dig . All reproduktion, kopiering, publicering, distribution, modifiering, omvandling, borttagning, hantering och all annan användning, med eller utan vinst, hela eller delar av CheckMyTrip eller något av dess innehåll, utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Amadeus är uttryckligen förbjuden.

Du får inte använda CheckMyTrip för att: a) kopiera, överföra, återdistribuera, reproducera, replikera, reposta eller skapa derivat baserat på CMT-innehåll och/eller CMT-tjänster eller någon del därav, inklusive att införliva någon del av CMT-innehåll och/eller CMT tjänster till någon annan webbplats eller tjänst; b) försöka modifiera, reverse engineering, reverse assembly eller på annat sätt ändra CMT-webbplatsen och/eller CMT-applikationen (förutom i den utsträckning detta är tillåtet av tillämplig lag); c) göra allt som är förbjudet enligt tillämplig lag; d) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod, spam, spionprogram eller skadlig programvara som kan äventyra funktionaliteten hos CMT-tjänster; e) dela innehåll som är vilseledande, olämpligt, olagligt, skadligt, hotfullt, missbrukande, ärekränkande, pornografiskt, ärekränkande, invasivt eller hatiskt; f) för kommersiella ändamål. 

I händelse av olämplig användning av CMT enligt beskrivningen ovan, förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig och/eller att avsluta din åtkomst till CMT-tjänster.

F. Radering av CMT-konto

Om du har skapat ett CMT-konto och vill sluta komma åt CMT-tjänsterna och avsluta dessa villkor, kan du göra det när som helst genom att ta bort ditt konto på CMT-applikationen och inte längre komma åt Tjänsterna. Om du gör det kommer alla dina personuppgifter att raderas i enlighet med detta, och dessa villkor kommer att upphöra att gälla.

G. Uteslutning av rätten till ångerrätt

På grund av CheckMyTrip-tjänsternas karaktär är du medveten om och accepterar att du inte har rätt att dra dig ur de tjänster som tillhandahålls via CheckMyTrip. Tillhandahållandet av de ovan nämnda tjänsterna utförs i själva verket fullt ut när du använder CheckMyTrip, exklusive rätten till ångerrätt, i enlighet med tillämplig lag.

Tillgänglighet för CheckMyTrip

CheckMyTrip är utformad för att vara tillgänglig 24h/24, förutom för underhållsändamål, Force Majeure-händelser eller andra händelser utanför Amadeus kontroll. Amadeus garanterar dock inte tillgängligheten av CMT Application och CMT Services och förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta CheckMyTrip, på en tillfällig eller permanent basis, när som helst utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part.

Användarfeedback

Du är ensam ansvarig för reseinformation, innehåll, konversationer, feedback eller annat material som du överför via CheckMyTrip ("Användarfeedback").

Du ger Amadeus en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överförbar licens att använda användarfeedbacken som krävs för att Amadeus ska kunna tillhandahålla CheckMyTrip-tjänster till dig och för alla interna ändamål, inklusive för att förbättra CheckMyTrip.

Dataskydd

Alla personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen eller genom din användning av CheckMyTrip kommer att bli föremål för Sekretesspolicy för CheckMyTrip.

Tredje parts webbplats och innehåll

CMT-tjänster innehåller länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser eller gränssnitt för att du ska kunna boka tjänster hos tredjepartsleverantörer. Sådana webbplatser kontrolleras av oberoende parter under vilka Amadeus inte har någon kontroll. Amadeus är teknikleverantör specialiserad på resebranschen men tillhandahåller inte egna rese- och transporttjänster, aktiviteter eller upplevelser. Även om CMT-tjänster tillhandahåller information om tredjepartsleverantörer och underlättar bokningar hos dessa tredjepartsleverantörer, utgör sådan(n) tjänst(er) inte någon sponsring, anslutning eller stöd från dessa tredjepartsleverantörer.

Vi påminner dig om att genom att gå in på tredjepartswebbplatser eller genom att boka tjänster från tredje part som gjorts tillgängliga eller föreslagna via CMT-tjänster, samtycker du till att vara bunden av dessa tredjeparters policyer och villkor. Vi uppmuntrar dig att granska dessa villkor och policyer och att använda dem på egen risk. Du måste göra din egen oberoende bedömning angående din interaktion med operatörer av tredjepartswebbplatser, inklusive köp och användning av alla produkter eller tjänster som är tillgängliga via dem.

DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER HÄRMED ATT AMADEUS INTE KOMMER ATT VARA EN PART I NÅGOT AVTAL SOM SLUTET MED NÅGON SÅDAN TREDJE PART OCH INTE KOMMER ANSVARIG FÖR NÅGRA FEL ELLER UNDERLÄMNINGAR I SÅDAN TREDJE PARTS WEBBPLATS, BESKRIVNING AV ANLÄGARE ELLER SKADOR ORSAKADE ELLER SOM SYNS ORSAKADES AV ELLER I SAMBAND MED ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV SÅDANA TREDJE PARTS WEBBPLATS. Men om Amadeus är medveten om olagligheten av sådant innehåll eller sådana länkar, åtar de sig att eliminera eller inaktivera länkarna, samt, i förekommande fall, blockera det innehåll som kan vara olagligt eller inkräkta på tredje parts rättigheter, i i enlighet med tillämplig lag.

Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning

AMADEUS HAR MÅNGA INFORMATIONSKÄLLOR OCH DATA SOM UTGÖR CMT-INNEHÅLLET SOM GÖR TILLGÄNGLIGT GENOM CHECKMYTRIP. TROTS OM AMADEUS FÖRSÖKER ATT GERA KORREKT INFORMATION KAN CHECKMYTRIP BLIVE UNDERLÅTANDE OCH FEL. CMT-WEBBPLATS, CMT-APPLIKATION, CMT-TJÄNSTER OCH CMT-INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, AVSÄKER AMADEUS ALLA GARANTIER, VARJE UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADIGA ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, UTAN PARTS- OCH TILLSTÅNDIGHET, ETT SÄRSKILT SYFTE. AMADEUS GÖR INGA REPRESSENTATIONER ELLER GARANTIER ATT CMT WEBBPLATS, CMT-APPLIKATION OCH CMT-TJÄNSTER, INKLUSIVE CMT-INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT GENOM CMT-TJÄNSTER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV OCH ATT VARA SÄKER, HÄR, OCH TID, OAVBRUTEN, KORREKT, KOMPLETT ELLER PÅLITLIGT.

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV CHECKMYTRIP ÄR PÅ DIN EGEN RISK OCH ATT CHECKMYTRIP GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR DIG UTAN KOSTNAD. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KOMMER AMADEUS OCH DESS SLUTSATS INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, STRAFFANDE, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, FÖLJDFÖLJDER ELLER SKADOR ELLER NÅGON FÖRLUST PÅ EN INKOMST, MED RESULTAT, MED RESULTAT. FÖR ATT i) ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV CHECKMYTRIP, II) FÖRDRÖJNING ELLER OFÖJLIGHET ATT ÅTKOMMA CHECKMYTRIP; III) VIRUS, BUGGAR, TROJANSKA HÄSTAR, PROGRAMVARA, INFORMATION, TREDJE PARTS LÄNKADE WEBBPLATSER, TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV CHECKMYTRIP ELLER NÅGON ANNAN FRÅGOR SOM ÄR RELATION TILL TJÄNSTEN, OAVSETT OM TJÄNSTEN, OM ANSTÄLLNINGEN, ELLER ANNAT AMADEUS, IT-AFFILIATES ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

DESSA VILLKOR PÅVERKAR INTE NÅGON AV DINA LAGSTÄNDIGA RÄTTIGHETER SOM INTE KAN UNDANTAGAS ENLIGT LAG. OM DU INTE ÄR NÖJD MED NÅGON DEL AV CMT-TJÄNSTERNA ELLER MED DESSA VILLKOR, ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPONENTER ATT AVSLUTA ANVÄNDNINGEN AV CHECKMYTRIP.

Allmänna bestämmelser

A. Hela avtalet

Dessa villkor är det fullständiga och exklusiva uttalandet som rör dess ämne och ersätter all tidigare kommunikation (muntlig eller skriftlig) mellan dig och Amadeus.

B. Uppdrag

Du får inte överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Vi kan överföra alla våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till något av våra dotterbolag eller tredje part som utsetts av Amadeus.

C. Ändringar

Alla nya funktioner i CheckMyTrip kommer att omfattas av dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra avsnitt i dessa villkor. Vi kommer att meddela dig om ändringen med information om ändringen eller meddela dig om en ändring när du nästa gång besöker CMT:s webbplats eller applikation. Du kan behöva läsa och acceptera de nya villkoren för att fortsätta din användning av CMT-tjänsterna. Om du inte vill acceptera de nya villkoren kan du sluta använda CMT-tjänsterna och ta bort ditt konto.

D. Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse (eller del därav) i dessa villkor av någon domstol eller annan behörig myndighet anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa helt eller delvis, ska en sådan ogiltiga bestämmelse anses ersättas av en verkställbar bestämmelse med närmaste verkan möjligt till den ursprungliga bestämmelsen och dessa villkor ska fortsätta att vara giltiga med avseende på övriga bestämmelser och resten av de berörda bestämmelserna

E. Avstående

Eventuella misslyckanden eller förseningar av oss med att upprätthålla (helt eller delvis) någon bestämmelse i dessa villkor kommer inte att tolkas som ett avstående från våra rättigheter eller gottgörelser.

F. Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtal och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) regleras av lagarna i England och Wales, utan hänsyn till principen om lagkonflikt. Du samtycker, endast för oss, att domstolarna i London, England, ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister eller anspråk (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) som du kan ha mot oss och/eller våra dotterbolag som uppstår i eller i samband med detta licensavtal. Ingenting i det här avsnittet ska begränsa vår rätt att vidta åtgärder mot dig i ett antal andra domstolar med behörig jurisdiktion (inklusive skiljedomstolar), vare sig samtidigt eller inte, i den utsträckning som lagen i sådan annan jurisdiktion tillåter.

G. Online-tvistlösning

I enlighet med förordning (EU) 524/2013 tillhandahåller Europeiska kommissionen konsumenter en gratis plattform för alternativ online-tvistlösning som parterna kan ställa sig frivilligt till. Du kan hitta ytterligare information på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om dessa villkor, vänligen kontakta oss på: feedback@checkmytrip.com eller genom att skriva till Amadeus IT Group SA, CheckMyTrip, Calle Salvador de Madariaga 1, 28027, Madrid.

Senast uppdaterad: november 2022

© 2022 Amadeus IT Group SA